Camera IP Wifi PTZ 4MP IPC-S42FP-IMOU

1.490.000 
(ChЖ°a bao gб»“m VAT)

DOME NGOÀI TRỜI,XOAY 360 ĐỘ, 4MP

0945.331.987