Camera Wifi 4.0MP IPC-F42P-IMOU hỗ trợ Hotspot

800.000 
(ChЖ°a bao gб»“m VAT)

THÂN NGOÀI TRỜI 4MP,CÓ TÍCH HỢP MIC

0945.331.987