Bộ nhớ trong kington PC3L 4GB LAPTOP

750.000 
(ChЖ°a bao gб»“m VAT)

0945.331.987