Card màn hình Inno3D GT 710 1GB (1GB GDDR3, 64-bit, DVI +HDMI)

1.050.000 
(ChЖ°a bao gб»“m VAT)

Thông số sản phẩm
Inno3D GT 710 1GB
Tiến trình : 28nm
Bộ nhớ: 1GB DDR3
0945.331.987