Chuột chơi game PRO HERO (PRO Gaming Mouse)

990.000 
(ChЖ°a bao gб»“m VAT)

Chuột chơi game PRO đã được tạo ra với một mục đích – giúp bạn thành công trong môi trường thể thao điện tử cực kỳ cạnh tranh và có tốc độ cao. Được nâng cấp với cảm biến HERO, đem lại tốc độ và độ chính xác tuyệt vời mà bạn cần để chiến thắng.

0945.331.987