Ram kingston 2Gb /800 chạy G31

Liên hệ
(ChЖ°a bao gб»“m VAT)

0945.331.987