USB kington 128Gb 3.0

350.000 
(ChЖ°a bao gб»“m VAT)

  • Dung lượng: 128GB
  • Tốc độ : 130MB/giây đọc
  • Kích thước 60mm x 21,2mm x10mm
  • Nhiệt độ hoạt động 0°C đến 60°C
0945.331.987