Ram Laptop Kingston (KCP432SS8/8) 8GB (1x8GB) DDR4 3200Mhz

1.050.000 
(ChЖ°a bao gб»“m VAT)

  • RAM Laptop phổ thông
  • Dung lượng: 8GB (1 thanh)
  • Bus 3200 Mhz
0945.331.987